Poziomy znajomości języka angielskiego


Znajomość języka angielskiego to w dzisiejszych czasach prawdziwy klucz do sukcesu. Niezależnie od tego, czy marzysz o pracy w międzynarodowej firmie, czy po prostu chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, certyfikaty językowe mogą otworzyć przed Tobą wiele drzwi. Ale jakie certyfikaty są najbardziej poszukiwane przez pracodawców? I czym różnią się poszczególne poziomy znajomości języka, takie jak B2 czy C1? W tym artykule przybliżymy Ci najważniejsze z nich, abyś mógł zdecydować, który z certyfikatów będzie dla Ciebie najlepszy.

Najpopularniejsze poziomy znajomości języka angielskiego

Zacznijmy od podstaw, czyli poziomów znajomości języka angielskiego. Istnieje kilka standardów, ale jednym z najpopularniejszych jest skala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). W tej skali mamy poziomy od A1 (początkujący) do C2 (biegły). Dwa kluczowe poziomy, które często pojawiają się w kontekście certyfikatów, to B2 i C1.

Poziom B2 (Upper-Intermediate)

Na poziomie B2 potrafisz płynnie i spontanicznie komunikować się w wielu sytuacjach życiowych, choć czasem możesz mieć problemy z bardziej skomplikowanymi tematami. Przykładowo, potrafisz bez problemu uczestniczyć w rozmowach na tematy znane Ci i codzienne, a także pisać jasne i szczegółowe teksty.

Poziom C1 (Advanced)

Poziom C1 oznacza, że Twój angielski jest bardzo zaawansowany. Potrafisz zrozumieć szeroki zakres trudnych, długich tekstów oraz wyrażać się płynnie i spontanicznie bez większego wysiłku. Możesz także pisać złożone teksty na różne tematy, używając odpowiedniego stylu i tonu.

Te dwa poziomy są często wymagane przez pracodawców, ponieważ zapewniają, że kandydat poradzi sobie w międzynarodowym środowisku pracy, w którym komunikacja w języku angielskim jest kluczowa.

Poziomy znajomości języka angielskiego według skali CEFR

Aby lepiej zrozumieć, czym różnią się poszczególne poziomy znajomości języka angielskiego, warto przyjrzeć się wszystkim poziomom skali CEFR, od A1 do C2.

 • A1 (Beginner):
  • Potrafisz rozumieć i używać prostych wyrażeń dotyczących codziennych potrzeb.
  • Umiesz się przedstawić i zadawać podstawowe pytania o osobiste dane.
  • Potrafisz porozumieć się w prosty sposób, jeśli rozmówca mówi wolno i jasno.
 • A2 (Elementary):
  • Rozumiesz zdania i często używane wyrażenia związane z codziennymi sprawami (np. podstawowe informacje o sobie i rodzinie, zakupy, geografia lokalna).
  • Potrafisz porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach wymagających bezpośredniej wymiany informacji.
  • Umiesz opisać w prosty sposób swoje pochodzenie, najbliższe otoczenie i sprawy związane z bezpośrednimi potrzebami.
 • B1 (Intermediate):
  • Potrafisz rozumieć główne punkty dotyczące znanych tematów, z którymi często masz do czynienia w pracy, szkole, czasie wolnym itp.
  • Umiesz radzić sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonach, gdzie mówi się w danym języku.
  • Potrafisz tworzyć proste, spójne teksty na tematy, które są Ci znane lub Cię interesują.
  • Umiesz opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje oraz krótko uzasadniać swoje opinie i plany.
 • B2 (Upper-Intermediate):
  • Rozumiesz główne idee złożonych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusje techniczne w swojej dziedzinie specjalizacji.
  • Potrafisz porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, że regularna interakcja z native speakerami jest możliwa bez większego wysiłku dla obu stron.
  • Umiesz tworzyć jasne, szczegółowe teksty na szeroki zakres tematów oraz wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych opcji.
 • C1 (Advanced):
  • Rozumiesz szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów oraz rozpoznajesz ukryte znaczenia.
  • Wyrażasz się płynnie i spontanicznie, nie szukając często właściwych wyrażeń.
  • Potrafisz używać języka elastycznie i skutecznie do celów towarzyskich, akademickich i zawodowych.
  • Tworzysz jasne, dobrze zorganizowane, szczegółowe teksty na złożone tematy, wykazując umiejętność stosowania wzorców organizacyjnych, związków i środków łączących.
 • C2 (Proficient):
  • Łatwo rozumiesz praktycznie wszystko, co przeczytasz lub usłyszysz.
  • Potrafisz streszczać informacje pochodzące z różnych mówionych i pisanych źródeł, rekonstruując argumenty i relacje w spójnej prezentacji.
  • Wyrażasz się bardzo płynnie i precyzyjnie, rozróżniając drobne niuanse znaczeniowe nawet w bardziej złożonych sytuacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *